TRV:05579

ID TRV:05579
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utrustningen for kontroll av posisjon til fraliggende sporvekseltunge i forhold til stokkskinne skal være justerbar i området 58 – 110 millimeter (160 millimeter ved bare ett sporvekseldrivverk).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon