TRV:05580

ID TRV:05580
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utrustningen for kontroll av posisjon til sporvekseltunger i forhold til stokkskinne/vingeskinne skal være justerbar i trinn ≤0,5 millimeter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon