TRV:05588

ID TRV:05588
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontrollås og rigel skal sperre for omlegging av sporvekseltunger i sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon