TRV:05589

ID TRV:05589
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En håndstilt sporveksel skal være utstyrt med kontrollås eller rigel for kontroll av posisjon til sporvekseltungene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon