TRV:05591

ID TRV:05591
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For en sporveksel som er sikret med rigel, skal rigelen gi informasjon til sikringsanlegget når sporvekseltungene ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i en på forhånd valgt normalstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon