TRV:05592

ID TRV:05592
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Om en sporveksel forsøkes omlagt med en kraft på inntil 4 kN, skal kontrollås eller rigel i låst stilling hindre at tungelåsingen går ut av inngrep.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon