TRV:05593

ID TRV:05593
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i pålagt stilling ikke kan løftes ut av sporet i støttejernet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon