TRV:05594

ID TRV:05594
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i pålagt stilling ikke kan løftes mer enn 10 mm over skinnetopp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon