TRV:05595

ID TRV:05595
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Sporsperreutrustningen skal sikre at sporsperreklossen låst i avlagt stilling ikke kan løftes mer enn til 30 mm over SOK.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon