TRV:05601

ID TRV:05601
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Omleggingskraften skal være tilstrekkelig til å legge over sporsperre under alle normale driftsforhold, men ikke større enn 6,5 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon