TRV:05610

ID TRV:05610
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Sporsperren skal kunne låses i både pålagt og avlagt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon