TRV:05611

ID TRV:05611
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Utrustning for låsing skal ikke låse uten at sporsperren er i korrekt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon