TRV:05616

ID TRV:05616
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Deteksjonen av sporsperrens posisjon skal være justerbar i trinn ≤ 0,5 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon