TRV:05620

ID TRV:05620
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rigel skal kunne justeres slik at kontroll kun oppnås når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i pålagt eller avlagt stilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon