TRV:05621

ID TRV:05621
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En håndstilt sporsperre skal være utstyrt med kontrollåst eller rigel for kontroll av posisjon til sporsperren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon