TRV:05622

ID TRV:05622
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For sporsperre som er sikret med kontrollås, skal kontrollåsnøkkelen bare kunne tas ut av låsen når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i en på forhånd valgt stilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon