TRV:05623

ID TRV:05623
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For sporsperre som er sikret med rigel, skal rigelen gi informasjon til sikringsanlegget når sporsperren ligger i korrekt posisjon innenfor toleransegrensene i pålagt eller avlagt stilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon