TRV:05626

ID TRV:05626
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Om sporsperren forsøkes omlagt med en kraft på inntil 4 kN skal kontrollås eller rigel i låst stilling hindre at låsingen går ut av inngrep.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon