TRV:05627

ID TRV:05627
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Lokalstilleren skal utstyres med en eller to trykknapper som:
  1. er uvirksomme når sporveksel/sporsperre ikke er frigitt for lokalomlegging
  2. gir ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre til forriglingsutrustning når trykknapp trykkes inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon