TRV:05628

ID TRV:05628
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Lokalstilleren skal utstyres med lampe som:
  1. er slukket når sporveksel/sporsperre ikke er frigitt for lokalomlegging,
  2. lyser når sporveksel/sporsperre er frigitt for lokalomlegging og sporvekseltungene er låst og kontrollert i korrekt posisjon og
  3. er slukket når sporveksel ikke er i kontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon