TRV:05631

ID TRV:05631
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utstyres lokalstilleren med to trykknapper skal disse merkes med “H” under trykknapp for kjøring til høyre og ”V” under trykknapp for kjøring til venstre. Bokstavene angir høyre eller venstre kjøreretning gjennom sporvekselen sett fra tungespiss.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon