TRV:05637

ID TRV:05637
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF2 skal være lik 10-8 feil/time for hele sporvekselutrustning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon