TRV:05639

ID TRV:05639
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En sporsperreutrustning skal ivareta tilsvarende sikkerhetskritisk funksjon som sporvekselutrustning:

En sporsperreutrustning skal låse sporsperre og gi korrekt informasjon om posisjon og låsestatus til forriglingsutrustning.

Delfunksjoner:

  1. En sporsperreutrustning skal låse sporsperren når betingelsene for låsing er oppfylt, og sørge for at sporsperren forblir låst.
  2. En sporsperreutrustning skal gi korrekt informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon