TRV:05640

ID TRV:05640
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) THR for sikkerhetskritisk funksjon til sporsperreutrustning skal være tilsvarende som THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF2 dvs. lik 10-8 feil/time for hele sporsperreutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon