TRV:05641

ID TRV:05641
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) En sporvekselutrustning skal være konstruert for å minimum ha kontroll på følgende farer:
  1. Kontroll i feil posisjon
  2. Kontroll i korrekt posisjon med for stor toleranse
  3. Kontroll i korrekt posisjon med manglende låsing
  4. Utilsiktet opplåsning
  5. Feilaktig informasjon om kontroll av låsing og posisjon til forriglingsutrustning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon