TRV:05644

ID TRV:05644
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksel- /sporsperreutrustningen skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100 000 timer (11,4 år) pr. sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon