TRV:05646

ID TRV:05646
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporveksel- /sporsperreutrustningen bør være slik dimensjonert at den ved normal drift og normalt vedlikehold har en levetid sammenlignbar med sporveksel/sporsperre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon