TRV:05647

ID TRV:05647
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal være bygd av veldefinerte funksjonsenheter, det vil si at ved reparasjon i felt skal hele funksjonsenheten byttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon