TRV:05649

ID TRV:05649
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal beskyttes på en slik måte at ukyndige personer ikke skal kunne påvirke sporvekselens/sporsperrens innstillinger og koblinger, verken elektriske eller mekaniske, uten at det utøves hærverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon