TRV:05650

ID TRV:05650
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal være maksimalt to låser på hvert beskyttelsesdeksel til sporveksel-/sporsperreutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon