TRV:05652

ID TRV:05652
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal være mulig å benytte Bane NORs låsesystem for låsing av sporveksel-/sporsperreutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon