TRV:05661

ID TRV:05661
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporveksel- og sporsperreutrustningen skal tåle utjevning av ballast ved hjelp av ballastfordeler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon