TRV:05876

ID TRV:05876
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Bestandighetsklasse skal være MF 40.
  1. Unntak: Ved bruk av SV-Lavvarme skal bestandighetsklasse være MF 45.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3829
Status Utgått
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Kravlokasjon