TRV:05877

ID TRV:05877
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved beregning av dimensjonerende lastvirkninger skal det tas hensyn til
  • kryp og svinn
  • relaksasjon
  • temperatur
  • setninger
  • byggemåte
  • tidsforløp
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at brua blir tilstrekkelig dimensjonert for deformasjonslaster.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Kravlokasjon

Kravet gjelder alle bruer.