TRV:05877

ID TRV:05877
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved beregning av dimensjonerende lastvirkninger skal det tas hensyn til
  • kryp og svinn
  • relaksasjon
  • setninger
  • byggemåte
  • tidsforløp
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon