TRV:05878

ID TRV:05878
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Den ferdige konstruksjon skal minimum kontrolleres for to tilstander:
  • en ved t0, der t0 er betongens alder ved belastningstidspunktet
  • en ved t, der t tilsvarer betongens alder etter 100 år

Ved valg av parametere for kryp og svinn kan det normalt antas 70 % relativ fuktighet for bruas overbygning, og 80 % relativ fuktighet for søyler over vann.

  • Tap av spennkraft på grunn av friksjon kan beregnes etter NS-EN 1992-1-1. μ og k oppgis av spennstålleverandør. Verdiene skal dokumenteres.
  • Termiske påvirkninger kan beregnes etter NS-EN 1991-1-5.
  • For krav til totalsetninger og differansesetninger vises det til kapittel 6, avsnitt 4.3.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Kravlokasjon