TRV:05880

ID TRV:05880
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Rissvidder skal ikke overskride verdiene gitt i NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021 og NS-EN 1992-2:2005+NA:2010.

Beregningsmessig rissvidde for overside bruoverbygning med spennarmering kontrolleres minimum som for eksponeringsklasse XD1 eller eksponeringsklasse som gir strengere grenseverdier i tabell NA.7.1 N i NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021.

Rissviddebegrensningen er knyttet til rissets vidde i avstand fra armeringen tilsvarende minste tillatte overdekning, se Bruer/Prosjektering_og_bygging/Betongkonstruksjoner#Armeringsoverdekning. Ved større overdekning reduseres rissviddebegrensningen som angitt i NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2021.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre levetid spesielt ved vanskelig inspiserbare overflater.
Relatert krav
Opprettet 1999/01/01
Referanse Endringsforslag 3389 og 3964
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Bruksgrensetilstanden