TRV:05881

ID TRV:05881
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved beregning av rissvidder skal det benyttes faktorer som angitt i tabell NA.A2.3 NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 1999/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Bruksgrensetilstanden