TRV:05881

ID TRV:05881
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Rissvidder skal kontrolleres etter tabell NA.A2.3 NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.
  • bruer med enkeltspor, reduksjonsfaktor 0,80
  • bruer med 2 spor, reduksjonsfaktor 0,70 og 0,60 for 3 spor eller flere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon