TRV:05882

ID TRV:05882
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Betongbruer skal kontrolleres for en dimensjonerende brukstid på 100 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon