TRV:05884

ID TRV:05884
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst For konstruksjoner i alunskifer eller sterkt sulfatholdig grunnvann skal minimumsarmeringen vurderes særskilt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Jernbanebru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Armeringsregler