TRV:05887

ID TRV:05887
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I bjelkebruer skal det minimum benyttes 6 kabler i hver bjelke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon