TRV:05891

ID TRV:05891
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved utforming av bruer skal det legges vekt på
  • vedlikeholdsvennlige konstruksjoner
  • god vannavrenning
  • unngå vannlommer
  • god tilgjengelighet for inspeksjon og vedlikehold av eksponerte flater og lagre
  • bruas form og landskapsmessige tilpasning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon