TRV:05900

ID TRV:05900
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Minimumtykkelse ved kant av søyle eller sokkel ved
  • tørrstøp: 500 mm
  • tørrstøp direkte på fjell: 400 mm
  • undervannsstøp: 1000 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon