TRV:05901

ID TRV:05901
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Minimum fundamentutspring fra kant søyle eller sokkel: 300 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon