TRV:05908

ID TRV:05908
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Minste avstand fra kant fundament til ytterkant ferdig rammet pæl: 500 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon