TRV:05910

ID TRV:05910
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst n) alle sideflater: Ø16 c300 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon