TRV:05913

ID TRV:05913
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst q) Frittstående pælefundamenter i vann skal utføres som tørrstøp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon