TRV:05914

ID TRV:05914
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst r) For utstøpte stålrørspæler skal stålrøret avsluttes min. 20 mm inne i fundamentet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon