TRV:05922

ID TRV:05922
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I bruer der overbygningen fortsetter forbi landkaret skal overgangsplaten festes til brudekket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon