TRV:05923

ID TRV:05923
Bok 525
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Landkar- og støttemursåler skal ha min. 2 % helning for vannavrenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon