TRV:06168

ID TRV:06168
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Signalbalisegruppe skal plasseres ved alle hoved- og forsignaler samt som repeterbalisegrupper for forsignalinformasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at materiell som passerer sluttpunkt i rødt automatisk blir stoppet, dette for å hindre topphendelser.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon